Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат

Възложител: ОБЩИНА КУБРАТ

„Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат“

(период на изпълнение 2013 – 2015г)