Oткриване на площадка в община Ихтиман

На 9-ти януари се проведе официалното откриване на два важни строителни обекта в община Ихтиман, което беше посетено и от министъра на земеделието и храните, г-н Кирил Вътев. Събитието беше отразено от Българската национална телевизия.

Виж тук

Проект "НС "Ихтиман", Магистрален напоителен канал М-1 - ремонт на облицовка и съоръжения"

Проектът включва ремонт на облицовката и съоръженията на Магистрален напоителен канал М-1 в участък от хкм 0+00 до хкм 49+43. Този проект цели подобряване на състоянието на инфраструктурата, служеща за напояване в региона.

Проект "НС "Ихтиман", Магистрален напоителен канал М-2 - ремонт на облицовка и съоръжения"

Другият проект включва ремонт на облицовката и съоръженията на Магистрален напоителен канал М-2 в участък от хкм 0+00 до хкм 76+98. Този проект цели подобрение на водоснабдяването в землищата на селата Веринско, Живково, Боерица и Полянци.

Откриване с първа копка и официално започване на строежа

Събитието стартира с първата копка от министъра на земеделието и храните, което символизира началото на работата по проектите. Този момент беше отразен и в медиите, демонстрирайки важността на инфраструктурните подобрения за региона.

Партньорство и обещание за развитие (подзаглавие)

Откриването на тези проекти представлява стъпка напред в развитието на областта, осигурявайки по-добри условия за водоснабдяване и отводняване. Очакваме с интерес успешното им завършване и положителните ефекти, които те ще окажат върху общността в близките години.