Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат

Възложител: ОБЩИНА КУБРАТ

„Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат” (период на изпълнение 2015)