Цялостно изграждане на „ Животновъден комплекс за пилета бройлери - с. Врабево

Цялостно изграждане на Животновъден комплекс за пилета бройлери - с. Врабево, Община Троян, обл.Ловеч