Цялостно изграждане на Сграда за магазин, складове и офиси, кв.5, местност „НПЗ – Искър-Север – 1”, р-н „Искър”, гр.София

Цялостно изграждане на  Сграда за магазин, складове и офиси, кв.5, местност „НПЗ – Искър-Север – 1”, р-н „Искър”, гр.София